Περισσότερες πληροφορίες για το 9th Clinical Research Conference μπορείτε να διαβάσετε στο infokiosk